Švenčionėlių miestas įsikūręs 10 km nuo Švenčionių ant Žeimenos upės kranto, o šiuo metu jame gyvena apie 5 500 gyventojų. Rašytiniuose šaltiniuose Švenčionėliai paminėti XVII a. pabaigoje. Dabartinio Švenčionėlių miesto šiaurinėje dalyje viduramžiais būta Juodiškio dvaro ir kaimo. Švenčionėlių apylinkėse gausu piliakalnių ir pilkapių, o smėlinguose sausašiliuose palei Žeimenos upę buvo rasta mūsų eros pradžios archeologinių liekanų. Dabartinis miestas pradėjo augti po to, kai 1862 metais kairiuoju pažeimeniu buvo nutiestas Petrogrado – Varšuvos geležinkelis. Švenčionėlių gyvenvietėje XIX a. pabaigoje pradėjo kurtis pramonė, nuo 1894 m. veikė siaurųjų, o vėliau ir plačiųjų garvežių remonto dirbtuvės. Be to, 1907 metais miško pakraštyje pastatyta medinė bažnyčia, kurioje buvo saugomi aklo skulptoriaus Julijono Daunio medinės skulptūros darbai.

cc